A l’estiu canviem de xip i tot ho fem sense llibres i treballant la creativitat el desenvolupament d’un growth mindset.

Torna a la escola amb tots els dubtes resolts i amb un pas endavant. Cursos de 4 o 6 setmanes, 2 hores al día.

Gaudeix de l'anglès mentres fas un projecte. Cursos de 2,4 o 6 setmanes. Els cursos estan basats en projectes. Es a dir, els estudiants no fan servir llibres de text però pasan un mes assimilant i fent servir l'anglès d'una manera comunicativa i activa. Fan treballs de recerca i presenten els seus projectes en presentacions orals, de video i/o ordinador.

 

S'introdueix el llenguatge i les estructures mitjançant tasques

comunicatives i exercicis gramaticals per assegurar que l'estudiant

domina bé les estructures necessàries per dur a terme els projectes.

Adreçat a adults i joves més grans que volen estudiar tot un curs en un mes. preparació pels exàmens de Cambridge de juliol.

Un curs de preparació intens pels exàmens de Cambridge de la convocatòria de finals de juliol. A més de treballar tots els conceptes i habilitats llingüístiques, ajudem als estudiants a desenvolupar les estratègies necessàries per contestar a les preguntes amb confiança i amb èxit.

 

Plaça Marquès de Camps, 14 Pral. A GIRONA, 17001 (+34) 972 485273 info@inenglish.academy